ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม


    หน้าแรก 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 
     
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน 
     
แบบคำขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
       แบบคำขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เอกสารแนบ >>> คลิกเ
ประกาศ การขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ประกาศ การขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดดัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยา...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี หน่วยบริการอำเภอสามโคก ภาค...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ขอขอบพระคุณรายการ The Ghost Radio...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการประกันค...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศ...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี วันที่ 1 เมษายน...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เดินทางส่งรองอดุลย์ จันลา รับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสีดาวิทยา...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม อบรม วินัยคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ...
โครงการส่งเสริมแผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาค ...
แข่งกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ...
ทำบุญประจำปี 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ...
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.221.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 366,841

                              
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
377 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel : 042 - 530873  Fax : 042 - 530873
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.