**ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม**


  หน้าแรก     ศูนย์บริการดาวน์โหลด 
ศูนย์บริการดาวน์โหลด
ศูนย์บริการดาวน์โหลด  
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารธาราบำบัดดาวน์โหลด
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำดาวน์โหลด
     รายละเอียดประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันดาวน์โหลด
     แบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ๒๕๖๑ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP ONLINE 1.1ดาวน์โหลด
     แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ดาวน์โหลด
     แบบขอรับทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทสิติกและเด็กที่มีความต้องการพเิศษมูลนิธิคุณพุ่มดาวน์โหลด
     เกณฑ์การพิจารณาผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มดาวน์โหลด
     ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ภายนอก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๘ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๗ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๖ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๕ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๔ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๓ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๒ดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online พาส๑ดาวน์โหลด
     รายการสื่อบัญชี ก ที่มีให้บริการ ปีการศึกษา 2556ดาวน์โหลด
     แบบหนังรับรองความพิการ สำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63ดาวน์โหลด
     ใบสมัครทุ่นมูลนิธิคุณพุ่มดาวน์โหลด
     รายการสื่อ บัญชี ข (เฉพาะชื่อ รหัส และราคา)ดาวน์โหลด
     แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ฯดาวน์โหลด
     แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง (กระทรวงศึกษาธิการ)ดาวน์โหลด
     แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEPดาวน์โหลด
     แบบคำขอสิ่งอำวยความสะดวก สื่อ ฯ (คป.01)ดาวน์โหลด
     กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการอบรม โปรแกรม education service6ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการอบรม โปรแกรม education service5ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการอบรม โปรแกรม education service4ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการอบรม โปรแกรม education service3ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการอบรม โปรแกรม education service2ดาวน์โหลด
     เอกสารประกอบกอบการอบรม โปรแกรม education serviceดาวน์โหลด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 477,571

                              
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
377 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel : 042 - 530873  Fax : 042 - 530873
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.